Bøger: Undgå konflikter med borgere, Forlaget Frydenlund

Skrevet af Merete Hessel, Kompetence- & Konfliktinstituttet ApS

Bogen beskriver de særlige forhold, som knytter sig til konflikter mellem offentligt ansatte og borgere, og den anviser konkrete værktøjer til at undgå, afvæbne og tackle konflikterne.  Læs mere om bogen, se anmeldelser og køb den på forlaget Frydenlund, hos boghandleren eller på nettet.

Bogen henvender sig især til de mange offentligt ansatte, som har direkte borgerkontakt. Det er politibetjenten, domstolsmedarbejderen, fængselsbetjenten, socialrådgiveren, jobkonsulenten, lægen, sosu-assistenten, læreren, pædagogen, parkeringsvagten, medarbejderen i teknisk forvaltning og på genbrugspladsen, transportører – og mange andre. Også lærere og undervisere, der underviser offentligt ansatte i at håndtere konflikter, kan få udbytte af at læse bogen.

Udover at beskrive vilkårene for det at være offentligt ansat og udøve myndighed sætter bogen fokus på det særlige ansvar, offentligt ansatte har i kontakten med borgerne.

Bogen indeholder konkrete eksempler på konflikter, og den indeholder teori om konflikter, som er omsat i konkrete værktøjer, som er enkle atanvende i en hverdag, hvor det handler om at passe på sig selv, på hinanden og på borgeren.

Bogen er solgt i flere tusinde eksemplarer og anvendes som lærebog på flere uddannelsesinstitutioner.

 

Materialer: Konfliktstyrker – et kortspil

KONFLIKTSTYRKER ® er et værktøj, som vi har udviklet, som består af 25 styrkekort samt instruktionskort, som giver tips til, hvordan du og dit team kan bruge værktøjet bedst muligt. Hvert styrkekort består af et udsagn om en konfliktstyrke samt stikord om karakteristisk adfærd ved udsagnet. Værktøjet kan bruges individuelt og i teams.

Værktøjet er inspireret af den anerkendte internationale erhvervspsykologiske model Thomas-Killmann Konflikthåndteringsværktøj (TKI).

Køb værktøjet ved at kontakte os og fortæl, hvor mange sæt, du ønsker. Pris pr. sæt er kr. 75,- ex. moms og forsendelse.

Værktøjet KONFLIKTSTYRKER ® kan suppleres og følges op med teori og øvelser samt ved at gennemføre konflikthåndteringsværktøjet som erhvervspsykologisk test.  Kontakt os for mere info.