K-KI er et ApS og har eksisteret som selvstændig virksomhed siden 2012. K-KI udspringer af mange års ledererfaring, undervisningserfaring og -ansvar samt erfaring med gennemførsel af forandrings- udviklingsprocesser i store og mindre virksomheder. K-KI har 2 specialistområder:

  • KONFLIKTUDDANNELSE med primært fokus på myndigheds- og kontrolfunktioner
  • VOKSENUNDERVISERUDDANNELSE med fokus på det, der virker og skaber udbytte i efteruddannelse af voksne – på tværs af faglighed i undervisningen.

K-KI har gennemført uddannelses- og kompetenceudviklingsforløb for flere tusinde ledere og medarbejderne og har vundet udbud for store offentlige virksomheder.

K-KI er stiftet og ejet af Merete Hessel, og har Lars Grud Sørensen som medejer. K-KI består herudover af en række kompetente undervisere og samarbejdspartnere, som trækkes ind i de enkelte processer og uddannelsesforløb ud fra kompetencer og erfaring.

“Vi har gennemført uddannelsesforløb for flere tusinde ledere og medarbejdere fra vidt forskellige fagområder og faggrupper. Vi oplever, at det vi kommer med, og måden vi kommer med det på, tilfører den nødvendige viden, skaber overblik og refleksion og ikke mindst bidrager med konkrete redskaber og virkemidler. De resultater vi opnår på både udbytte, læringstilvækst og deltagertilfredshed taler sit helt eget sprog og betyder for deltagerne, at vores uddannelser ikke blot er “endnu et kursus”, men derimod en ændring i måden at se sin egen samt fælles rolle på, og som gør, at ny viden og nye færdigheder integreres og forankres i hverdagen.”